(De)kanonizujące wymiary powiastki filozoficznej. Casus Jerzego Szaniawskiego

Katarzyna Starachowicz

Abstrakt


(De)canonizing dimensions of a philosophical tale. Casus by Jerzy Szaniawski

The article is an attempt of describing the relation of a philosophical tale as a genre to the canon. It is characterized as (de)canonization: on the one hand the story fights with the existing canon by means of satire, on the other – by such negative references and ironically using the satire against itself – builds it. Such ambivalence, hidden in the structure of realizing the genre – which was shown on the example of stories by Jerzy Szaniawski – is inscribed into the author’s attitude – hermeneutic openness and supporting soft truths.Słowa kluczowe


philosophical tale; genre; canon; Jerzy Szaniawski

Bibliografia


Antkowiak K., Powiastka filozoficzna, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Balcerzan E., Poetyka przekładu artystycznego, [w:] E. Balcerzan, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa 1971.

Bony A., “The Vicar of Wakefield” as a philosophic tale: a Generic Approach, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1989, t. 32, z. 2.

Cieński M., Osiemnastowieczna literatura powszechna w polskim kanonie współczesnym. Reprezentatywność, edycje, popularność, [w:] Europejski kanon literacki, red. E. Wichrowska, Warszawa 2012.

Cieński M., Wstęp, [w:] D. Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan, tłum. T. Żeleński (Boy), Wrocław 1997.

Colebrook C., Irony, London 2004.

Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2009.

Girard G., Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987.

Głowiński M., Gatunek i problemy poetyki historycznej, [w:] Problemy teorii literatury, S. 2, wyd. 2 poszerzone, Wrocław 1987.

Głowiński M., Kanon, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 4, Wrocław 2002.

Głowiński M., O Jerzym Szaniawskim – gawędziarzu i ironiście, „Twórczość” 1961, nr 4.

Goldzink J., Wprowadzenie, tłum. K. Choiński, [w:] Wolter, Kandyd czyli optymizm, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1998.

Gorczyński M., Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939, Wrocław 2009.

Janowski M., Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008.

Janus-Sitarz A., Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, Kraków 1997.

Januszkiewicz M., Filozofia i literatura – podstawowe problemy, [w:] Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009.

Januszkiewicz M., W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

Jarosiński Z., Wstęp, [w:] Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz Z. Jarosiński, Wrocław 1978.

Jauss H. R., Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999.

Jaworski K., Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009.

Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, wyd. 3, Warszawa 2003.

Lamping D., F. Zipfel, Was sollen Komparatisten lesen?, Berlin 2005.

Lentas B., Komentarze, [w:] B. Jasieński, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. Lentas, Gdańsk 2008.

Lentas B., Portrety Brunona Jasieńskiego, [w:] B. Jasieński, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. Lentas, Gdańsk 2008.

Markowski M. P., Dekonstrukcja, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Nastulanka K., Jerzy Szaniawski, Warszawa 1973.

Powiastka filozoficzna, [w:] M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 1999.

Rejman Z., Kanon jako projekt estetyczny, [w:] Europejski kanon literacki, red. E. Wichrowska, Warszawa 2012.

Sioma R., Niewinność i doświadczenie. O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego, Toruń 2009.

Sioma R., W sprawie debiutu Jerzego Szaniawskiego, „Litteraria Copernicana” 2009, nr 1 (3).

Skibińska E., Czy po Boyu można tłumaczyć dawną literaturę francuską? O kłopocie z „przekładem kanonicznym”, [w:] Europejski kanon literacki, red. E. Wichrowska, Warszawa 2012.

Skrendo A., Kanon i lektura, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.

Sławiński J., Powiastka filozoficzna, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 4, Wrocław 2002.

Speina J., Gry narracyjne Profesora Tutki, „Litteraria Copernicana” 2009, nr 1 (3).

Sznajderman M., Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000.

Todorov T., O pochodzeniu gatunków, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3.

Tramer M., Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego, Katowice 2000.

Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982.

Zawadzki A., Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.