Moja jesień, te bardzo chore nogi mojej matki, te publiczne domy moich lubelskich przyjaciół. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i naśladowanie niczego

Przemysław Rojek

Abstrakt


My autumn, the sore legs of my mother, the public houses of my Lublin friends. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki and imitating nothing

 

The article – which is an abridged version of a paper presented on a conference devoted to new views on the category of realism – has two aims. Firstly, to think over the traditional way of formulating the effect of reality as something that is placed inside a literary work of art. Starting from theoretical identifications of a broadly understood poetics of reception, the author tires to show that it is the reader who is responsible for creating this effect, also because he possess the extratextual knowledge about the text, which it cannot be eliminated from the act of interpretation. In the analytical part – and this is the second aim of the article – the author undertakes an attempt of checking his theoretical intuitions in confrontation with poetry by Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki from the tome A song about dependencies and independencies (Piosenka o zależnościach i niezależnościach) which is exceptionally strongly marked with both autobiographical context and figurization aimed at blurring it.


Słowa kluczowe


biography; interpretation; imitation; realism; trauma; Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Bibliografia


Adorno T. W., Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986.

Auerbach E., Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, Warszawa 2004.

Bielik-Robson A., Dlaczego raczej żyć niż umierać? Filozoficzny przyczynek do ideologii polskiej duszy, „Europa. Tygodnik Idei”, [dodatek do:] „Dziennika Polska-Europa-Świat”, 18 października 2008, nr 237.

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Brodzka A., O kryteriach realizmu w badaniach literackich, Warszawa 1966.

Derrida J., Cogito i historia szaleństwa, [w:] Pismo i różnica, tłum. K. Kłosiński, Warszawa 2004.

Derrida J., Sygnatura, zdarzenie, kontekst, tłum. J. Margański, [w:] Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Derrida J., Sygnowane Ponge, tłum. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie” 1988, nr 8–9.

Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, tłum. K. Abriszewski [i in.], Kraków 2002.

Foster H., Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2012.

Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987.

Foucault M., Moje ciało, ten papier, ten ogień, [w:] Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.

Freud Z., Żałoba i melancholia, tłum. B. Kocowska, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991.

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, tłum. E. Feliksiak, Warszawa 1978.

Hamon Ph., Ograniczenia dyskursu realistycznego, tłum. Z. Jamrozik, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1.

Iser W., Apelatywna struktura tekstów, tłum. M. Kłańska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. 4, cz. 1, Kraków 1996.

Jankowicz G., Śmierć w pierwszej drugiej i trzeciej osobie, [w:] „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, red. G. Jankowicz, Kraków 2001.

Jauss H. R., Historia literatury jako prowokacja, Warszawa 1999.

Jay M., Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, tłum. J. Przeźmiński, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.

Lacan J., Tuché i automaton, tłum. J. Gutorow, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

LaCapra D., Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Kraków 2009.

Majeran T., Znak wodny (kilka intuicji na marginesie wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), „Nowy Nurt” 1996, nr 8.

Markowski M. P., Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001.

Markowski M. P., Rozmowa o pragnieniu, [w:] Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Kraków 2004.

Markowski M. P., Z powrotem do Lacana!, „Literatura na Świecie” 2003, nr 3–4.

Melberg A., Teorie mimesis. Repetycja, tłum. J. Balbierz, Kraków 2002.

Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, red. Z. Mitosek, Warszawa 1992.

Mitosek Z., Mimesis: zjawisko i problem, Warszawa 1997.

Nowoczesność jako doświadczenie, red. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, Kraków 2002.

Orska J., Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006.

Pacześniak J., Ta ciemność teraz i ta ciemność potem (czyli o „rzeczach nie do pogodzenia” w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), [w:] „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, red. G. Jankowicz, Kraków 2001.

Ricoeur P., Hermeneutyczna funkcja dystansu, tłum. P. Graff, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. 4, cz. 1, Kraków 1996.

Sławiński J., O opisie, [w:] Problemy teorii literatury, S. 3, red. H. Markiewicz, Wrocław 1988.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.

Śliwiński P., Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.

Zalewski C., Dworce dworce jak łożyska wielkich rzek (podróże i przystanki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), [w:] „Jesień już Panie a ja nie mam domu”. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, red. G. Jankowicz, Kraków 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.