Nie-miasto Joanny Bator

Agnieszka Czyżak

Abstrakt


Non-town by Joanna Bator

The article is an interpretation of the novel Ciemno, prawie noc (It’s dark, almost night) by Joanna Bator. It focuses on the specific vision of Wałbrzych, a real city located in the South of Poland. The vision consists of many traditional and present-day patterns entitled to create spatial images. In her novel, Bator examines methods of presenting urban spaces in literature which leads her to constructing a representation of a non-town. Destruction of the emotional sphere of the human personality (the case of the narrator – main character) damages the possibility of habituating the sphere of existence (home, quarter, town, province).


Słowa kluczowe


town; spatial turn; the latest literature

Bibliografia


Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa 2012.

Cembrzyńska P., Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja, Kraków 2012.

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Wołowiec 2013.

Keil R., D. Young, Ani miasto, ani wieś, tłum. N. Kertyczak. „Respublica nowa” 2012.

Mierzwa P., Dom, odmienny stan świadomości „Opcje” 2013, nr 4.

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Rewers E., Wprowadzenie, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Rybicka E., Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Sławek T., Miasto. Próba zrozumienia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Ziątek Z., Czas literatury miejsca, [w:] Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.