Rola miasta w tradycji nabożeństwa drogi krzyżowej

Monika Bednarczyk

Abstrakt


The role of a city in the cross way tradition

The motion, which is the main idea of the Way of the Cross, needs space to occur. Jerusalem became a pattern that was imitated across the world by the Calvary Foundation. In accordance with the utopian theory, the sanctuaries combine the characteristics of a garden and a city. Calvary creates a new space which can be deemed artificial because it transfers urban solutions into natural environments. The city of everyone can also create a space that is involved in the Way of the Cross. Religious manifestations that accompany the celebrations of the Good Friday cause that the tradition of the Passion is still alive, and give new meanings to the new areas across which the procession leads.


Słowa kluczowe


city; Way of the Cross; Calvary; utopia; manifestation

Bibliografia


Alberti L. B., Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, tłum. I. Biegańska Warszawa 1960.

Bania Z., Święte miary jerozolimskie. Grób Pański – Anastasis – Kalwaria, Warszawa 1997.

Baraniecka-Olszewska K., Misteria Męki Pańskiej w Polsce, [w:] K. Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani. Współczesne Misteria Męki Pańskiej w Polsce, Toruń 2013.

Chmiel A., Wyzwalanie więźniów, [w:] A. Bujak, Arcybractwo Męki Pańskiej, Kraków 2007.

Czyżewski A., Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu, Kraków 2001.

Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz, Lublin 1983, t. 4.

Frączyk E., Przedmowa, [w:] S. Mucha, Droga krzyżowa ulicami miasta, Warszawa 2011.

Gutowski B., Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, Warszawa 2006.

Kołakowski L., Bóg mistyków: Eros i religia, [w:] L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma...: o Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, tłum. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 2010.

Kopeć J., Droga krzyżowa. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów, wyd. 3, Poznań 1987.

Miasto, [hasło w:] W. Ratajczak, Słownik motywów literackich, Poznań 2006.

Mitkowska A., Polskie kalwarie, Wrocław 2003.

Mitkowska A., Sacro Monte – park pielgrzymkowy, Kraków 1990.

Piórczyński J., Odosobnienie człowieka. Wzajemna zależność Boga i człowieka, [w:] J. Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997.

Rymkiewicz J. M., Hortus conclusus, [w:] J. M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach, Warszawa 2010.

Skwarnicki M., Droga krzyżowa z Janem Pawłem II, Wielki Piątek 1989 r., Koloseum, [w:] M. Skwarnicki, L. A. Moczulski, Przyciskam krzyż do serca. Drogi krzyżowe i pasyjne medytacje, Kraków 2006.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.