Papierowa Ariadna, wirtualny Tezeusz. Tekst przewodnika w hipertekście miasta

Zbigniew Bauer

Abstrakt


Paper Ariadne, Theseus virtual. The text in the hypertext of city guide

The article is devoted to the relationship between “the text of city” and the text of city guides (traditional, in the form of books; and electronic – professional and emerging en route, wandering through social media and mobile devices). The author uses a heuristic metaphor of the city as a maze and a palimpsest that is widely used in the current humanistic reflections on the city. It refers to the myth of Theseus and Ariadne: the former is considered a virtual figure, the latter is a viable form that holds the thread, the solution of the mysterious maze, and also its projection, which is a challenge for Theseus.


Słowa kluczowe


city; strolling; maze; guide; myth; Theseus; Ariadne

Bibliografia


Aaserth E., Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore 1997.

Albes C., Der Spaziergang als Erzahlsmodell. Studien zu Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard, Tubingen, Basel 1999.

Barthes R., S/Z, tłum. M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1990.

Benjamin W., Pasaże, tłum. I. Kania, Kraków 2005.

Benjamin W., Ulica jednokierunkowa, tłum. A. Kopacki, Warszawa 1997.

Bolle W., Die Metropole als Hypertext: Zur Netzhaften Essaystik in Walter Benjamins „Passagen-Projekt”, „German Politics and Society” 2005, Vol. 23.

Brunner E. M., The Role of Narrative in Tourism, Berkeley Conference, „On Voyage: New Directions in Tourism Theory”, October 7-8, 2005, www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/ narrative.doc (dostęp: 1 listopada 2013).

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Doob P. R., The Idea of the Labyrinth from Classical Antiquity through the Middle Ages, Ithaca, N.Y, London 1990.

Edelheim J. R., Hidden Messages: A Polysemic Reading of Tourist Brochures, „Journal of Vacation Marketing” 2007, Vol. 13, No. 1.

Gagnebin J.-M., Geschichte und Erzählung bei Walter Benjamin, Würzburg 2001.

Hartmann M., Der Kulturkritiker als Flâneur. Walter Benjamin, die Passage und die neuen (Medien-) Technologien, „Medien- und Kulturwissenschaft” 2002, Vol. 2.

Koller H.-Ch., „Nie wieder können wir Vergessens ganz zurückgewinnen”. Zur Bildungsfunktion von Gedächtnis und Erinnerung in Walter Benjamins „Berliner Kindheit”, [in:] Aufzaichnung und Analyse: Theorien und Techniken des Gedächtnisses, bearb. E. Porath, Würzburg 1995

Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.

Michałowska M., Fotografia i miasto, dyskurs spojrzenia, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Mocini R., The Verbal Discourse of Tourist Brochures, „AnnalSS” 2005 (2009), Vol. 5, http://www.uniss.it/lingue/annali_file/vol_5/0016%20-%20Mocini%20Renzo.pdf (dostęp: 1 listopada 2013).

Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.

Rötzer F., Die Telepolis: Urbanität im digitalen Zeitalter, Köln 1995.

Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986.

Szalewska K., Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim, Kraków 2012.

Tomasik W., Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007.

Wallis A., Informacja i gwar, Warszawa 1979.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.