Apotropeion albo romantyczne opowieści o zaświatach (przy kominku)

Jakub Knap

Abstrakt


.

Bibliografia


Brzostek Dariusz, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 2009.

Carroll Nöel, Filozofia horroru albo paradoksy uczuć, tłum. i posł. Mirosław Przylipiak, Gdańsk 2004.

Gemra Anna, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, Wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008.

Janion Maria, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Janion Maria, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 1991.

Lem Stanisław, Tzvetana Todorova fantastyczna teoria literatury, „Teksty” 1973, nr 5.

Nawrocki Rafał, Próg. Intruzje i przekroczenia. O transgresji w prozie niesamowitej polskiego romantyzmu, Toruń 2014.

Olkusz Ksenia, Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”, Racibórz 2007.

Olkusz Ksenia, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Racibórz 2010.

Piasecka Ewa, „Dolina Mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890–1918, Opole 2006.

Szargot Maciej, Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, Katowice 2004.

Todorov Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris 1970.

Turner Victor, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. Ewa Dżurak, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa 2010.

Zgorzelski Andrzej, Fantastyka. Utopia. Science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, Warszawa 1980.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.