Wymyślona Janczewska

Barbara Szargot

Abstrakt


The imagined Janczewska

The text describes the relation between Jadwiga Janczewska and Henryk Sienkiewicz. The writer was corresponding with Janczewska for many years. At the beginning of this friendship he “imagined” his addressee – his letters appear more like an autobiography than an exchange of opinions. The following essay is about this relation.


Słowa kluczowe


Henryk Sienkiewicz; Jadwiga Janczewska; letters; biography; history of literature

Bibliografia


Cysewski Kazimierz, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1.

Janion Maria, Prace wybrane, t. II: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000.

Korniłłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Szczecin 1985.

Koziołek Ryszard, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2010.

Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1973.

Lejeune Philippe, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, tłum. Agnieszka Karpowicz, Magda i Paweł Rodakowie, wybór, wstęp i opracowanie Paweł Rodak, Warszawa 2010.

Mazan Bogdan, Mikroświat tekstowy „Listów”, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003.

Sienkiewicz Henryk, Listy, t. I, cz. 2, wstęp i biogramy adresatów Julian Krzyżanowski, oprac. i przypisy Maria Bokszczanin, Warszawa 1977.

Sienkiewicz Henryk, Listy, t. II, cz. 1, 2, 3, listy opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, Warszawa 1996.

Sienkiewiczowa z Szetkiewiczów Maria, Listy , opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Barbara Szargot, Piotrków Trybunalski 2012.

Skwarczyńska Stefania, Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak, Mariusz Leś, Białystok 2006.

Sosnowska Joanna, Biografia kobieca [w:] Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, red. Ryszard Kasperowicz, Elżbieta Wolnicka, Lublin 2005.

Szargot Barbara, Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, Piotrków Trybunalski 2013.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.