Problem czasu i tożsamości w eseju autobiograficznym (Stefan Szymutko, Ryszard Przybylski)

Artur Hellich

Abstrakt


The problem of time and identity in the autobiographical essay (Stefan Szymutko, Ryszard Przybylski)

 

The aim of this article is to consider the relation between narrativity of autobiographical text and Kantian concept of transcendental entity. The author claims that the connection between time and identity of the subject, which is fundamental to modern autonarratives, can also function as a theoretical background in non-narrative intimate writing (e.g. an autobiographical essay). Examples of Szymutko’s and Przybylski’s works prove that selfconscious turn towards non-narrative forms of self-expression makes the Kantian concept of ego a negative, but (still) inherent waypoint. Stefan Szymutko’s Nagrobek Ciotki Cili (Aunt Cila’s Gravestone) and Ryszard Przybylski’s Uśmiech Demokryta (Democritus’ Smile) can be therefore described as quasi-autobiographies.


Słowa kluczowe


autobiography; time; identity; ego; self-awareness; self-consciousness; entity; essay; narrativity; subjectivity; intimate writing; self-expression; autonarrative; quasiautobiography

Bibliografia


Bielik-Robson Agata, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, [w:] Narracja i tożsamość, t. I, red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz, Warszawa 2004.

Jarzębski Jerzy, Powieść jako autokreacja, Kraków-Wrocław 1984.

Miłosz Czesław, Abecadło, Kraków 2001.

Przybylski Ryszard, Uśmiech Demokryta. Un presque rien, Warszawa 2009.

Psychologia małych i wielkich narracji, red. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz i Magdalena Żurko, Warszawa 2010.

Ricoeur Paul, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawa o metodzie, wybór, oprac. i posłowie Stanisław Cichowicz, Warszawa 1975.

Sendyka Roma, Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków 2015.

Sendyka Roma, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.

Szymutko Stefan, Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001.

Trzebiński Jerzy, Narracja jako sposób rozumienia świata, [w:] Praktyki opowiadania, red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek i Wincenty Grajewski, Kraków 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.