Doświadczenie pracy bohaterów literackich spod znaku pokolenia Tekstyliów a kwestia autobiografizmu

Grzegorz Wójcik

Abstrakt


The work experience of literary heroes from the generation of „Tekstylia” and the question of autobiography

The main purpose of this article is to present the work experience of literary protagonists, who are the representatives of „Tekstylia” generation – people born in the seventies and early eighties, thus the generation, which after years of Polish prosperity in the nineties had to confront brutal capitalist reality at the turn of the XX and XXI century. In my opinion, the work experience of these writers is reflected in plots of their books, where main characters are forced to confront Polish even more brutal capitalist reality at the turn of the XX and XXI century, working as bank assistants, copywriters or tabloid newspaper’s journalists. Corporate enslavement and unfeeling, deprived of empathy managers, constitute main themes of analyzed works, therefore, primarily, I devote my attention to these exact issues.


Słowa kluczowe


neoliberalism; work, „Tekstylia” generation; contemporary Polish prose; autobiography

Bibliografia


Bibliografia podmiotu:

Beśka Krzysztof, Wrzawa, Kraków 2004.

Czerwiński Piotr, Pokalanie, Warszawa 2005.

Dzido Marta, Małż, Kraków 2005.

Karpowicz Ignacy, Niehalo, Wołowiec 2006.

Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2003.

Shuty Sławomir, Zwał, Kraków 2008.

Sieniewicz Mariusz, Czwarte niebo, Warszawa 2003.

Wilk Paulina, Znaki szczególne, Kraków 2014.

Bibliografia przedmiotu:

Adamczewska Izabella, „Krajobraz po Masłowskiej”. Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze, Łódź 2011.

Adamczewska Izabella, Mały realizm (anty)kapitalistyczny w prozie roczników siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, [w: ] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989 – 2009, t. I, red. Zbigniew Andres, Janusz Pasterski, Rzeszów 2010.

Adamczewska Izabella, Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny, „Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Bauman Zygmunt, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Kraków 2004.

Czapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Czubaj Mariusz, Zwiędły biust konsumpcji. Rozmowa ze Sławomirem Shutym, lauretatem paszportu „Polityki”, „Polityka” 2005, nr 4.

Czyżewski Marek, Między panoptyzmem a „rządomyślnością” – uwagi o kulturze naszych czasów, „Kultura Współczesna” 2009, nr 2.

Dobrosiewicz Ewa, Literatura zaangażowana w codzienność, „Pro Arte” 2006, nr 22.

Dunin-Wąsowicz Paweł, Bystrzy dyletanci, czyli o tym, czemu copywriterzy są po dziennikarzach najczęstszymi bohaterami nowej prozy, „Lampa” 2005, nr 1.

Dunin-Wąsowicz Paweł, Menedżer świnia, „Polityka” 2005, nr 9.

Harvey David, Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. Jerzy Paweł Listwan, Warszawa 2008.

Janaszek-Ivanickova Halina, Literatura polska w wirach transformacji, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. I: Transformacja, red. Halina Janaszek–Ivanickova, Warszawa 2005.

Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu”, (1986-1996), Warszawa 1996.

Madaliński Artur, Z pamiętnika małżowiny, „Książki w Tygodniku” 2005, nr 26.

Marody Mirosława; Lewicki Mikołaj, Przemiany ideologii pracy, [w:] Kultura i gospodarka, red. Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody, Warszawa 2010.

Nowacki Dariusz, Nasz klient, nasz leszcz, „Gazeta Wyborcza”, 7 września 2004.

Poprawa Adam, Gdzie mój kamień – pyta Syzyf?, „Książki w Tygodniku”, 24 października 2004.

Romaniszyn Krystyna, Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków 2007.

Siemieńska Katarzyna, „The very best of” Sławomir Shuty, “Dekada Literacka” 2004, nr 4.

Siezieniewska Katarzyna, Zawód dziennikarza w obliczu konwergencji mediów. Niepublikowana praca doktorska, obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Staszewski Wojciech, Ani hymn, ani Legia, ani Papież, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, 18 sierpnia 2005.

Szarecki Artur, Zaangażowany pracownik: kontrola emocjonalna i kolonizacja ciała pracującego w kulturze korporacyjnej, „Kultura Współczesna” 2012, nr 3.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.