Strategie topo-biograficzne Piotra Pazińskiego

Agnieszka Czyżak

Abstrakt


Topo-biographical strategies of Piotr Paziński

The main aim of the article is an interpretation of novels written by Piotr Paziński – especially Birds’ streets (Ptasie ulice) from 2013, but also Guesthouse (Pensjonat) from 2009. In his prose the author is always searching for traces of Jewish identity and memory of the war-time in contemporary Warsaw (and its surroundings). His literary strategy is a kind of spatial obsession – he exhibits places: destroyed, ruined or removed as a sign of lost memory about Jewish history in Polish space. Individual identity of characters created in his novels (as well as possibly his own self-identification) is formed during the recognition of places connected with singular biography and common history.


Słowa kluczowe


memory; biography; identity; topography; Warsaw; ghetto

Bibliografia


Bilczewski Tomasz, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. Teresa Szostak, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa 2013.

LaCapra Dominick, Trauma, nieobecność, utrata, tłum. Katarzyna Bojarska, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Kraków 2015.

Czapliński Przemysław, Źle przemieszani, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” nr 22, Poznań 2013.

Czermińska Małgorzata, Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, [w:] Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, Warszawa 2015.

Czyżak Agnieszka, Biografie rozdwojone, [w:] Agnieszka Czyżak, Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian, Poznań 2015.

Dąbrowski Bartosz, Postpamięć, zależność, trauma, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. Ryszard Nycz, Kraków 2011.

Mizerkiewicz Tomasz, Żydowski dom spokojnej młodości, „Nowe książki” 2010 nr 9.

Molisak Alina, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004.

Olszewski Marek, W gabinecie figur woskowych, „Akcent” 2010 nr 4.

Paziński Piotr, Pensjonat, wyd. 2, Warszawa 2010.

Paziński Piotr, Ptasie ulice, Warszawa 2013.

Sendyka Roma, Miejsca pamięci – lektury krytyczne, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. Teresa Szostak, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Warszawa 2013.

Śliwiński Piotr, Biografie – podwójne, zmieszane, pęknięte, niemożliwe, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” nr 22, Poznań 2013.

Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym, Warszawa 1971.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.