Światłocienie perswazji. Fragmenty dyskursu ero//teore//tycznego

Artur Żywiołek

Abstrakt


Chiaroscuros of persuasion. Fragments of the ero//theo//r(e)tical discourse

The article entitled Chiaroscuros of persuasion. Fragments of the ero//theo//r(e)tical discourse is a reflection concerning the rhetoric paradox, which, as an ingredient of septem artes liberales – was an efficient cognitive, understanding and thinking tool. Today, however, its position is described in the following article with the usage of “light” and “shade” metaphors. The rhetoric of various theoretical models (in the sciences and in the humanities) has become, in our times, a reason for asking the fundamental question about the status of the relation between language and reality, between cognition and interpretation. Does the desire for knowledge, the passion of thinking, indicate the existence of an objective and cognizable reality, or is it quite the contrary: does it prove that there is no non-linguistic reality?Słowa kluczowe


rhetoric; cognition; interpretation; theory; emotions

Bibliografia


Bandura Agnieszka, Αϊσθησις. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej, Kraków 2013.

Barthes Roland, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Marek Bieńczyk, Warszawa 2011.

Brożek Bartosz, Upadek Modelu, [w:] Bartosz Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2016.

Culler Jonathan, Teoria literatury, przeł. Maria Bassaj, Warszawa 2002.

Gadamer Hans-Georg, Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii, [w:] Hans-Georg Gadamer, Język i rozumienie, przeł. Piotr Dehnel, Beata Sierocka, Warszawa 2003.

Herbert Zbigniew, Ścieżka, [w:] Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982.

Kołakowski Leszek, Husserl i poszukiwanie pewności, Kraków 2003.

Kuziak Michał, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006.

Man Paul de, Ideologia estetyczna, przeł. Artur Przybysławski, wstęp Andrzej Warmiński, Gdańsk 2000.

Markowski Michał Paweł, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

Michel Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. Michał Kozłowski, Gdańsk 2002.

Nietzsche Friedrich, Alle Lust will Ewigkeit, [w:] Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, cz. II, Schmeitzner, Chemnitz 1883.

Rosenzweig Franz, Gwiazda Zbawienia, przeł. Tadeusz Gadacz, Kraków 1998.

Rusinek Michał, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.

Sławiński Janusz, Prace wybrane, t. III („Teksty i teksty”), Kraków 2000.

Steiner George, Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, przeł. Ola i Wojciech Kubińscy, Gdańsk 2007.

Steiner George, Gramatyki tworzenia. Na podstawie wygłoszonych w roku 1990 wykładów imienia Gifforda, przeł. Jerzy Łoziński, Poznań 2004.

Steiner George, Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celana, przeł. Bogdan Baran, Warszawa 2016.

Vattimo Gianni, Koniec nowoczesności, przeł. Monika Surma-Gawłowska, wstęp Andrzej Zawadzki, Kraków 2006.

Welsch Wolfgang, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.