„Zrób mi jakąś krzywdę” Jakuba Żulczyka i pytanie o realizm w powieści

Paulina Domagalska

Abstrakt


Zrób mi jakąś krzywdę by Jakub Żulczyk and the question of realism in prose

The article focuses on the effort to revisit Polish novel from the end of XX and the beginning of XXI centuries and to re-examine critical voices that were directed at young writers at the time. The subject of reflection relies on the question whether it would be justified to view selected prose from that period as realistic, in the way that realism is understood in the perspective of anthropology of literature.


Słowa kluczowe


nineties; anthropology of literature; irony; realism

Bibliografia


Antropologia praktyk językowych, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Warszawa 2016.

Bachtin Michaił, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści europejskiej, [w:] Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.

Banasiak Jakub, Lata 90.: bez-czas i czasy równoległe, „dwutygodnik.com”, czerwiec 2011, nr 58, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2271-lata-90-bez-czas-i-czasy-rownolegle.html [dostęp: 9.05.2015].

Czapliński Przemysław, Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90., Kraków 2002.

Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Warszawa 2008.

Heinich Nathalie, Socjologia sztuki, przeł. Agnieszka Karpowicz, Warszawa 2010.

Ironia, red. Michał Głowiński, Gdańsk 2002.

Iser Wolfgang, Czym jest antropologia literatury?, przeł. Anna Kowalcze-Pawlik, “Teksty Drugie” 2006, nr 5.

Man Paul de, Retoryka czasowości, przeł. Andrzej Sosnowski, [w:] Teoria literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2006.

Man Paul de, Semiologia i retoryka, przeł. Wojciech Kalaga, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. Henryk Markiewicz, tom IV część 2, Kraków, 1996.

Markowski Michał Paweł, Powaga: fluffy shit, ironia i głębsze znaczenie, „dwutygodnik.com”, styczeń 2015, nr 150, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5661-powaga-fluffy-shit-ironia-i-glebsze-znaczenie.html [dostęp: 16.08.2015].

Masłowska Dorota, Przyszkoleni do jedzenia, „Gazeta Świąteczna” 5.10.02, dodatek do „Gazety Wyborczej”.

Mencwel Andrzej, Przedwiośnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Mrozik Agnieszka, Akuszerski transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2012.

Nowacki Dariusz, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat. 90, Kraków 1999.

Nowacki Dariusz, Zrób mi jakąś krzywdę, czyli wszystkie gry wideo są o miłości, „Gazeta Wyborcza”, 24.04.2006, http://wyborcza.pl/1,75517,3303854.html [dostęp: 22.06.2017].

Sobolewska Justyna, Klątwa pierwszej książki, „Polityka” 17.07.2012, nr 29/2867, http://archiwum.polityka.pl/art/klatwa-pierwszej-ksiazki,435245.html [dostęp: 21.08.2015].

Teorie literatury XX wieku, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2009.

Watt Ian, Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, przeł. Agnieszka Kreczmar, Warszawa 1973.

Żulczyk Jakub, Zrób mi jakąś krzywdę, Warszawa 2015.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.