Uwagi o formie metrycznej polskich i ukraińskich wierszy Łazarza Baranowicza

Mykola Gutsuliak

Abstrakt


Polish and Ukrainian Poems of Lazar Baranovich in Metrical Aspect

The purpose of the article is to provide a versificational analysis of poems written by Lazar Baranovich, the 17th cent. Ukrainian-Polish writer and church figure. The poems are investigated mainly in metrical aspect (partially also in stanzaic and rhyming aspects). The article shows which formal means were used frequently and which rarely. There is also an attempt to explain the motives of author’s application of a certain meter. ”Apollo’s Lute”, Baranovich’s poetry collection in Polish (1671), served to be the main textual source for the analysis.


Słowa kluczowe


Lazar Baranovich; Old Polish poetry; Old Ukrainian poetry; versification; meter

Bibliografia


Baranowicz Łuka, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa, wyb. i oprac. Marta Maśko, „Terminus” 2004, nr 2.

Baranowicz Łuka, Lutnia Apollinowa, Kijów 1671.

Dawczyńska Anna, Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza, Kraków 2008.

Pszczołowska Lucylla, 14-zgłoskowiec 8+6 – wspólny rozmiar wersyfikacji polskiej i ukraińskiej, [w:] Na styku kultur. Wiersz polski i ukraiński, red. Lucylla Pszczołowska, N. Czamata, Kijów 2007.

Pszczołowska Lucylla, Semantyka form wierszowych, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 72/4.

Pszczołowska Lucylla, Wiersz polski. Zarys historyczny, Funna, Wrocław 2001.

Radyszewski Rościsław, Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku, cz. I. Monografia, Kraków 1996.

Довгалевский Митрофан, Поетика. (Сад поетичний), перекл. Віталій Петрович Маслюк, Київ 1973.

Сумцов Микола Федорович, К истории южно-русской литературы XVII cm, Вып. 1, Лазар Баранович, Ха́рків 1885.

Українська поезія, кінець XVI – середина XVII ст, Упор. Вікто́рія Петрі́вна Колосова, Володимир Іванович Крекотень, Микола Матвійович Сулима, Київ 1992.

Шевчук Валерій, Муза Роксоланська. Українська література ХVІ–ХVІІІ століть, У 2 кн. К. 1, Ренесанс. Раннє бароко, Київ 2005.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.