„Stary Noe” Zuzanny Orlińskiej jako przykład współczesnej książki religijnej dla dzieci

Grażyna Lewandowicz-Nosal

Abstrakt


Stary Noe of Zuzanna Orlińska as an example of modern religious care for children

The article presents the figure and achievements of the author and illustrator of children’s books Zuzanna Orlińska. Detailed analyzes were book Old Noah awarded in 2016. Kornel Makuszyński price and highlighted by the jury of PS IBBY. Old Noah is an example of modern adaptation of the Biblical story of the flood. Draws attention to the character of Noah and his relationship with God. The author raises many questions about obedience to God’s will and trust.


Słowa kluczowe


Noah; the Flood; the Bible; Zuzanna Orlińska; children’s literature

Bibliografia


Baran Zbigniew, W kręgu poezji religijnej dla dzieci, Kraków 2001.

Bukowski Kazimierz, Biblia a literatura polska, Warszawa 1990.

Chotomska Wanda, Opowieść o arce, Warszawa 1962.

Kaczkowski Jan, Ekskluzywny żebrak czyli ks. Jan Kaczkowski o tym, co najważniejsze, Siedlce 2016.

Komornicka Anna, Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź 1994.

Leszczyński Grzegorz, Książka religijna dla dzieci. O twórczości Anny Kamieńskiej, „Ojczyzna – polszczyzna” 1992, nr 1.

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Adaptacje Biblii dla dzieci w Polsce w XX w., Warszawa 2003.

Ługowska Jolanta, Dwudziestowieczna literatura religijna dla dzieci. Próba typologii, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Jerzy Święch, Lublin 1997.

Parandowski Jan, Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1990.

Ponikło Tomasz, Józef Tischner myślenie według miłości. Ostatnie słowa, Kraków 2014.

Socha Irena, Sacrum w XIX-wiecznej literaturze popularnej dla dzieci, [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. Joanna Papuzińska, Grzegorz Leszczyński, Warszawa 1998.

Świderkówna Anna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich, red. Piotr Żbikowski, Rzeszów 1998.

Zając Michał, Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.