Współczesna twórczość polskich pisarek dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Slany

Abstrakt


.

Bibliografia


Kostecka Weronika, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014.

Leszczyński Grzegorz, Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.

Zabawa Krystyna, Rozpoczęta opowieść: polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków 2013.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.