Przesunięcie centrum świata i ucieczka na wieś w Febliku i Wnuczce od orzechów Małgorzaty Musierowicz

Karolina Jędrych

Abstrakt


Re-centered of the world. Escape from city to the countryside in the newest novels by Małgorzata Musierowicz

In this article I analyse two newest books by Małgorzata Musierowicz from the series Jeżycjada:Wnuczka do orzechów (2014) and Feblik(2015). Action of Jeżycjadatakes place in Poznań and its surroundings. Actually in the last two books action takes place mainly in this surroundings – at the countryside. Borejko family (main characters of the series) is spending there definitely more time than in the city. Seniors decided to go out of city. The result od this decision is that the centre of characters’ life has relocated. City is described as human’s enemy and countryside as a friendly space. In my article I interpret fragments which are describing this two areas. I answer the question why characters decided to move out form Poznań and stay at the countryside and how this change affects Borejko family.


Słowa kluczowe


Małgorzata Musierowicz; Jeżycjada; city; countryside; Young Adults literature

Bibliografia


Bachelard Gaston, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał Henryk Chudak, przeł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Biedrzycki Krzysztof, Małgorzata Musierowicz i Borejkowie, Universitas, Kraków 1999.

Eco Umberto, Lasy możliwe, [w:] tegoż, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. Jerzy Jarniewicz, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2007, s. 92−118.

Eliade Mircea, Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] tegoż: Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Marcin Czerwiński, przeł. Anna Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993, s. 53–88.

Gomóła Anna, Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Leszczyński Grzegorz, Archipelagi Małgorzaty Musierowicz. Renesansowe i franciszkańskie źródła poetyki codzienności, [w:] tegoż: Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Warszawa 2007, s. 110–121.

Lipska Katarzyna, Kogo poznamy bliżej na kartach „Ciotki Zgryzotki”? – wywiad z Małgorzatą Musierowicz. http://www.matras.pl/przyjaznie-sie-ze-swoimi-czytelnikami-rozmowa-z-malgorzata-musierowicz,i,57 [dostęp: 27.02.2017].

Musierowicz Małgorzata, Feblik, Akapit Press, Poznań 2015.

Musierowicz Małgorzata, Wnuczka do orzechów, Akapit Press, Poznań 2014.

Papuzińska-Beksiak Joanna, Opowieść o starym domu, [w:] Stanisław Frycie, Małgorzata Musierowicz. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002, s. 81–83.

Szczerba Dorota, Wstęp, [w:] Poznań Borejków. spacer z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz, Media Rodzina, Poznań 2004, s. 9−10.

Szczęsna Joanna, „Jeżycjada” czyli świat według Musierowicz, [w:] Stanisław Frycie, Małgorzata Musierowicz, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002, s. 183–191.

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/157638/wnuczkadoorzechow/opinia/12840590#opinia12840590 [dostęp: 23.02.2017].

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/157638/wnuczka-do-orzechow [dostęp: 23.02.2017].

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/250818/feblik [dostęp: 23.02.2017].

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/157638/wnuczkadoorzechow/opinia/22891650#opinia22891650 [dostęp: 23.02.2017].

http://musierowicz.blox.pl i http://swiatjezycjady.blox.pl/ [dostęp: 21.02.2017].

http://musierowicz.com.pl/mm/?page_id=32 [dostęp: 23.02.2017].

http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=358369 [dostęp: 23.02.2017].

http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=407030 [dostęp: 23.02.2017].

Mrozek Witold, Szczawińska nie może wystawiać „Jeżycjady”. Musierowicz zastrzegła znak towarowy, http://wyborcza.pl/1,75410,18324877,szczawinska-nie-moze-wystawiac-jezycjady-musierowicz-zastrzegla.html [dostęp: 27.02.2017].

Szczęsna Joanna, Musierowicz, Małgorzata. Jeżycjada, http://wyborcza.pl/1,75248,138475.html [dostęp: 27.02.2017].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.