Cykl o Teosiu Kefirku Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby wobec wzorca powieści detektywistycznej

Iwona Mityk

Abstrakt


Series about the Adventures of Teoś ?Kefirek Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby According to the Patterns of a Detective Novels

Małgorzata Strękowska-Zaremba is the author which writes a children’s novels. In her cycle of Teoś Kefirek she was inspired by classic pattern of detective novel, but she was able to modify it. She tries to work out her own style, creates colorful characters and fixes them in the 21st century realities and on the other hand she is capable of using conventional elements of genre and renews them with her own suggestions. She also intertwined the moments of great suspense with situations full of humour on account of young readers.


Słowa kluczowe


detective novel; series of novels; convention; humour

Bibliografia


Baluch Alicja, Bohater literacki w funkcji pośrednika, [w:] tejże, Dziecko i świat przedstawiony, czyli Tajemnice dziecięcej lektury, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1994, s. 71−82.

Burszta Wojciech Józef, Czubaj Mariusz, Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2007.

Caillois Roger, Powieść kryminalna, [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, przeł. Jan Błoński i in., PIW, Warszawa 1967, s. 165−209.

Frycie Stanisław, Tendencje artystyczne w prozie społeczno-obyczajowej dla dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, t. 1: Proza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 67−76.

Grant-Adamson Lesley, Jak napisać powieść kryminalną, przeł. Michał Rusinek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Kruszyńska Elżbieta, Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Martuszewska Anna, Topika literatury obiegów popularnych, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Małgorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek i pierwszy trup, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek na tropie kościotrupa, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.

Strękowska-Zaremba Małgorzata, Detektyw Kefirek śledzi śledzia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2013.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.