To, co pomiędzy słowem a obrazem – znaki, symbole i metafory wizualne w autorskich książkach Iwony Chmielewskiej

Marta Kotkowska

Abstrakt


Between the World and the Image – Signs, Symbols and Visual Metaphors in Iwona Chmielewska’s Picturebooks

In this article, Marta Kotkowska appeals to the category of the iconic turn and appoints insignias of picturebooks of Iwona Chmielewska. The researcher also analyses meanings of the artistic expression which author uses in her books. Relying on this characterization, Marta Kotkowska presents how this “in between” words and images works, and how, almost in the real time, it generates and transform meanings. In the description of the almost indiscernible and elusive relation between the word and the image which constitutes picturebook, the semiotic categories, such as the sign, the symbol and the visual metaphor are used. The editorial deliberations concerning the congeniality of analyzing projects are summing the whole article. They emphasize that Chmielewska creates every book even in the smallest detail and with full consciousness and that both format, cover and paper, and words and images, are significant.


Słowa kluczowe


picturebook; iconic turn; pictorial turn; sign; symbol; visual metaphor; Iwona Chmielewska

Bibliografia


Chmielewska Iwona, Abc.de, Warstwy, Wrocław 2015.

Chmielewska Iwona, Cztery zwykłe miski, Format, Wrocław 2013.

Chmielewska Iwona, Dwoje ludzi, Media Rodzina, Poznań 2014.

Chmielewska Iwona, Kłopot, Wytwórnia, Warszawa 2012.

Chmielewska Iwona, Królestwo dziewczynki, Entliczek, Warszawa 2014.

Chmielewska Iwona, O tych, którzy się rozwijali, Media Rodzina, Poznań 2013.

Chmielewska Iwona, Oczy, Warstwy, Wrocław 2014.

Chmielewska Iwona, Pamiętnik Blumki, Media Rodzina, Poznań 2011.

Chmielewska Iwona, W kieszonce, Media Rodzina, Poznań 2015.

Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, Officyna, Łódź 2013.

Bettelheim Bruno, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.

Gwiazda Dawida. http://www.jhi.pl/psj/Gwiazda_Dawida [dostęp: 13.03.2017].

Iser Wolfgang, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, John Hopkins University Press, Baltimore 1980.

Iser Wolfgang, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1974.

Kibédi Varga Aron, Kryteria opisu relacji między słowem a obrazem, [w:] Słowo/obraz, red. Grzegorz Godlewski i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 11–31.

Kołacka Daria, O książce, [w:] O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, red. Gottfried Boehm, przeł. Małgorzata Łukasik, Anna Pieczyńska-Sulik, Universitas, Kraków 2014, s. 5–9.

Kołacka Daria, Wprowadzenie, [w:] O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, red. Gottfried Boehm, przeł. Małgorzata Łukasik, Anna Pieczyńska-Sulik, Universitas, Kraków 2014, s. 11–27.

Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2017.

Nikolajeva Maria, Interpretative Codes and Implied Readers of Children’s Picturebooks, [w:] New Directions in Picturebook Research, red. Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer, Cecilia Silva-Díaz, Routledge, New York-London 2012.

Nikolajeva Maria, Play and Playfulness in Postmodern Picturebooks, [w:] Postmodern Picturebooks. Play, Parody, and Self-referentiality, red. Lawrence Sipe, Sylvia Pantaleo, Routledge, New York–London 2012, s. 55–74.

Rose Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych, przeł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Serafini Frank, Reading the Visual: An Introduction to Teaching Multimodal Literacy, Teachers College Press, New York 2013 (epub).

Serafini Frank, Understanding Visual Images in Picturebooks, [w:] Talking Beyond the Page. Reading and Responding to Picturebooks, red. Janet Evans, Routledge, London–New York 2009, s. 10–25.

Sipe Lawrence, How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships, „Children’s Literature in Education” 1998, vol. 29, nr 2, s. 97–108.

Sipe Lawrence, Revisiting the Relationships Between Text and Pictures, „Children’s Literature in Education” 2012, vol. 43, nr 1, s. 4–21.

Sipe Lawrence, McGuire Caroline, Picturebook Endpapers. Resources for Literary and Aesthetic Interpretation, [w:] Talking Beyond the Page. Reading and Responding to Picturebooks, red. Janet Evans, Routledge, London–New York 2009, s. 62–80.

Wallis Mieczysław, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.

Woszczak Marta, Picturebook w rękach edytora – próba definicji i charakterystyki, problemy badawcze i wstępne hipotezy, [w:] XIII warsztaty młodych edytorów Rabka-Zdrój 2015, red. Ewa Czernatowicz, Przygotowalnia, Kraków 2016, s. 29–47.

Wunenburger Jean-Jacque, Filozofia obrazów, przeł. Tomasz Stróżyński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Wysłouch Seweryna, Literatura i semiotyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.