Dekonstrukcja i próba restytucji świata. Recenzja książki Małgorzaty Wójcik-Dudek W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [2016], ss. 336.

Agnieszka Karczewska

Abstrakt


.

Bibliografia


Eisen George, Children and Play in the Holocaust. Games among the shadows, The University of Massachusetts Press, Amherst 1988.

Głowiński Michał, Oczy donosiciela, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, t. 2.

Kokkola Lydia, Representing the Holocaust in Children’s Literature, Routledge, New York 2003.

Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012.

Wójcik-Dudek Małgorzata, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Yerushalmi Yosef Hayim, Zachor, Żydowska historia i żydowska pamięć, przeł. Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2014.

Żurek Sławomir Jacek, Zagłada w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 184–194.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.