Trzeba sięgnąć do źródeł, aby zrozumieć najnowsze powieści fantazmatyczne i agoralne

Alicja Baluch

Abstrakt


.

Bibliografia


Cieślikowski Jerzy, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.

Cieślikowski Jerzy, Słowo–obraz–gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych, [w:] Literatura osobna, wyb. R. Waksmund, Warszawa 1985.

Huizinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Warszawa 1985.

Jak średniowieczne palimpsesty. Rozmowa z Josteinem Gaarderem, „Nowe Książki” 1996, nr 9.

Leszczyński Grzegorz, Biblia Obieżyświata, „Guliwer” 2000, nr 2.

Ługowska Jolanta, Od wiersza dla dzieci do liryki dziecięcej, „Poezja” 1979, nr 6.

Niszczel Leszek, Żyć i filozofować, „Guliwer” 2001, nr 3.

Read Herbert, Wychowanie przez sztukę, przeł. Anna Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.