Vol 5 (2017)

Studia Poetica

Spis treści

Wstęp

Słowo wstępne PDF
Magdalena Roszczynialska 3-6

Repetycje

„Co Francuz wymyśli, to Polak polubi”? PDF
Maria Jędrychowska 7-14

Kontynuacje i rewizje

Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia... Miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu) PDF
Zofia Budrewicz, Maria Sienko 15-36
Kanon szkolny i akademicki PDF
Maciej Gorczyński 37-47
Poetyka intersemiotyczna a dydaktyka literatury PDF
Aneta Grodecka 48-61
Czy potrzebna jest retoryczna teoria literatury? PDF
Adam Regiewicz 62-73
Światłocienie perswazji. Fragmenty dyskursu ero//teore//tycznego PDF
Artur Żywiołek 74-86
Somatyczne, muzyczne i auguryjskie konteksty retoryki PDF
Aleksander Nawarecki 87-100
Ludwik Osiński – profesor-esteta. Próba waloryzacji wykładów literatury porównawczej PDF
Magdalena Patro-Kucab 101-114
"Blues o Wielkim Ptaku" Kazimierza Świegockiego w perspektywie lektur hermeneutycznych PDF
Damian Skawiński 115-127
Bronisław Maj – poeta oniryczny? PDF
Jolanta Nawrot 128-144
Karpowiczów dwóch – o dialogu prozy Ignacego Karpowicza i poezji Tymoteusza Karpowicza PDF
Krzysztof Witczak 145-156
„Zrób mi jakąś krzywdę” Jakuba Żulczyka i pytanie o realizm w powieści PDF
Paulina Domagalska 157-165
Roksana Jędrzejewska-Wróbel w trzech odsłonach. O kreowaniu światów poprzez słowo i obraz PDF
Alicja Ungeheuer-Gołąb 166-181
Igraszki dla dzieci do lat stu, czyli „Przygody kota Murmurando” Agnieszki Kuciak PDF
Alicja Mazan-Mazurkiewicz 182-191
Uwagi o formie metrycznej polskich i ukraińskich wierszy Łazarza Baranowicza PDF
Mykola Gutsuliak 192-202

Debiuty

Wobec genologii. Gatunek indywidualny Julii Hartwig PDF
Magdalena Baran 203-219

Parateksty i komentarze

Metr jako symulakrum PDF
Arkadiusz Sylwester Mastalski 220-239
„Stary Noe” Zuzanny Orlińskiej jako przykład współczesnej książki religijnej dla dzieci PDF
Grażyna Lewandowicz-Nosal 240-248
Odkrywanie Emila Zegadłowicza. „Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski”, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 420. PDF
Adam Kowalczyk 249-255
Paweł Siwiec, „Wiersz arabski. Ewolucja formy”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 180 PDF
Arkadiusz Sylwester Mastalski 256-261
Sprawozdanie z seminarium „Retoryczność teorii literatury. O figurach interpretacyjnych dyskursy komparatystyczne”, Częstochowa, 10 listopada 2016 roku PDF
Joanna Nazimek 262-266
Sprawozdanie z III edycji Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej „Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej”, Kraków, 26 czerwca 2016 roku PDF
Zdzisława Orłowska-Popek 267-270

Contents

Contents PDF
  273-274

Strona redakcyjna

Strona redakcyjna PDF
  2, 275


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.