Historia czasopisma

"Studia Politologica" to zeszyty naukowe o profilu politologicznym wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach serii Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Politologii UP. Pismo  jest  kontynuacją wydawanych wcześniej zeszytów Prac Ekonomiczno-Społecznych w ramach "Roczników Naukowo-Dydaktycznych WSP im. KEN". Pod obecną nazwą wychodzi od 2002 r. Od 2011 roku wydawane są dwa zeszyty rocznie.


ISSN: 2081-3333