Vol 4 (2016)

Studia Poetica

Spis treści

Wstęp

Słowo wstępne PDF
Jakub Knap 3-5

Repetycje

Tajemnice Ludwika Spitznagla PDF
Stanisław Burkot 6-24

Kontynuacje i rewizje

Biografia jako reprezentacja PDF
Anita Całek 25-41
Emigracyjne życie Elżbiety Bośniackiej w świetle jej korespondencji PDF
Iwona Gosik-Kapelińska 42-50
Wymyślona Janczewska PDF
Barbara Szargot 51-65
Biomitografie Henryka Sienkiewicza PDF
Aleksandra Chomiuk 66-81
Śmierć Schulza PDF
Marcin Romanowski 82-101
Mickiewicz, poezja i anegdota. Pytania o tożsamość twórcy w wierszu Ten to też Tadeusza Różewicza PDF
Anna Spólna 102-115
Wspomnienia wojenne jako literatura i źródło historyczne w wybranych pamiętnikach okresu II wojny światowej PDF
Magdalena Kuczek 116-128
Problem czasu i tożsamości w eseju autobiograficznym (Stefan Szymutko, Ryszard Przybylski) PDF
Artur Hellich 129-141
Doświadczenie pracy bohaterów literackich spod znaku pokolenia Tekstyliów a kwestia autobiografizmu PDF
Grzegorz Wójcik 142-153
Strategie topo-biograficzne Piotra Pazińskiego PDF
Agnieszka Czyżak 154-163
Biografia reporterska w ujęciu komunikacyjnym na przykładzie książek Angeliki Kuźniak PDF
Izabella Adamczewska 164-185

Debiuty

O pewnych formalno-semantycznych aspektach Dziennika podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego PDF
Joanna Stożek 186-196

Parateksty i komentarze

Między doświadczeniem biograficznym a narracją autobiograficzną PDF
Michał Wachuła 197-203
Wszystko niezwyczajne. Efekt biografii Wisławy Szymborskiej PDF
Sylwia Kondek 204-210
Bliżej Ficowskiego PDF
Martyna Mazur 211-215
Żołnierz i jego rzeczy PDF
Magdalena Kuczek 216-218

Contents

Contents PDF
  221-222

Strona redakcyjna

Strona redakcyjna PDF
  2, 223


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.