Wyniki wyszukiwania


Koryguj wyszukiwanie
 
Numer Tytuł
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice konkretyzacji estetycznej wyznaczane przez kompozycję: rozważania wstępne Abstrakt PDF
Beata Garlej
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Ostatnia „wielka narracja” w polskich badaniach wersologicznych. Prozodyjna teoria wiersza Adama Kulawika w trzydziestą rocznicę publikacji „Istoty wierszowej organizacji tekstu” Abstrakt PDF
Arkadiusz Sylwester Mastalski
 
Vol 4 (2016): Studia Poetica Biografia jako reprezentacja Abstrakt PDF
Anita Całek
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Czy potrzebna jest retoryczna teoria literatury? Abstrakt PDF
Adam Regiewicz
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia... Miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu) Abstrakt PDF
Zofia Budrewicz, Maria Sienko
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Światłocienie perswazji. Fragmenty dyskursu ero//teore//tycznego Abstrakt PDF
Artur Żywiołek
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Kanon szkolny i akademicki Abstrakt PDF
Maciej Gorczyński
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.