Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Ekspresja trajektorii w figurach wędrownych – próba kinetyczno-literackiej optyki Abstrakt   PDF
Magdalena Skrzypczak
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Elementarz jako gatunek twórczości słownej Abstrakt   PDF
Marta Rakoczy
 
Vol 4 (2016): Studia Poetica Emigracyjne życie Elżbiety Bośniackiej w świetle jej korespondencji Abstrakt   PDF
Iwona Gosik-Kapelińska
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Epigeneza traumy Abstrakt   PDF
Katarzyna Wądolny-Tatar
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Fotografia jako medium poetyckiego doświadczenia miasta w wierszach Joanny Ziembińskiej-Kurek Abstrakt   PDF
Mirosława Szott
 
Vol 1 (2013): Studia Poetica Gdy Miłosz i Masłowska wsiadają do metra Abstrakt   PDF
Ewa Kołodziejczyk
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice cielesności w Morfinie Szczepana Twardocha Abstrakt   PDF
Katarzyna Bielewicz
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice dzieciństwa. Konferencja Literacko-kulturowe infantylizacje. (Kraków, 25–26 czerwca 2015) Abstrakt   PDF
Justyna Krzysiek
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice konkretyzacji estetycznej wyznaczane przez kompozycję: rozważania wstępne Abstrakt   PDF
Beata Garlej
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice pamięci. O poezji Wisławy Szymborskiej Abstrakt   PDF
Agnieszka Rydz
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Granice wiedzy o literaturze. Słowo o kilku nowych ujęciach interdyscyplinarności (z dodatkiem jednego przykładu) Abstrakt   PDF
Adrian Gleń
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Igraszki dla dzieci do lat stu, czyli „Przygody kota Murmurando” Agnieszki Kuciak Abstrakt   PDF
Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 
Vol 1 (2013): Studia Poetica Ingardenowskie rozumienie pojęć treść i forma dzieła sztuki literackiej Abstrakt   PDF
Beata Garlej
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Jak miasto bez centrum. Jeszcze o Pasażach Waltera Benjamina Abstrakt   PDF
Zbigniew Bauer
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Kanon szkolny i akademicki Abstrakt   PDF
Maciej Gorczyński
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Karpowiczów dwóch – o dialogu prozy Ignacego Karpowicza i poezji Tymoteusza Karpowicza Abstrakt   PDF
Krzysztof Witczak
 
Vol 6 (2018): Studia Poetica Komiksy Marzeny Sowy. Marzi opowiada o dzieciństwie w PRL-u Abstrakt   PDF
Anna Podemska-Kałuża
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Ludwik Osiński – profesor-esteta. Próba waloryzacji wykładów literatury porównawczej Abstrakt   PDF
Magdalena Patro-Kucab
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Metr jako symulakrum Abstrakt   PDF
Arkadiusz Sylwester Mastalski
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Miasto pisarzy / Pisarze w mieście. Wokół konferencji „Ścieżkami pisarzy: miasto jako przestrzeń życia twórców”. Kraków, 27–29 marca 2014 Abstrakt   PDF
Agnieszka Liro
 
Vol 2 (2014): Studia Poetica Miasto w przestrzeni językowo-kulturowej polskiej muzyki metalowej z lat osiemdziesiątych XX wieku Abstrakt   PDF
Anna Antas
 
Vol 4 (2016): Studia Poetica Mickiewicz, poezja i anegdota. Pytania o tożsamość twórcy w wierszu Ten to też Tadeusza Różewicza Abstrakt   PDF
Anna Spólna
 
Vol 4 (2016): Studia Poetica Między doświadczeniem biograficznym a narracją autobiograficzną Abstrakt   PDF
Michał Wachuła
 
Vol 5 (2017): Studia Poetica Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia... Miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu) Abstrakt   PDF
Zofia Budrewicz, Maria Sienko
 
Vol 3 (2015): Studia Poetica Miejsca, nie-miejsca, inne przestrzenie. Szkic do projektu topocentrycznej historii kultury Abstrakt   PDF
Magdalena Roszczynialska
 
26 - 50 z 131 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.