Historia czasopisma

Rocznik „Studia Poetica” powstał w 2013 roku z inicjatywy pracowników Katedry Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pismo funkcjonuje w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, ale jako osobne czasopismo o odrębnym ISSN.Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.